Helikopterselskapet Fonnafly er konkurs

Pengetrøbbel hos selskapet ble tydelig i april, da en kreditor som ikke fikk betalt blokkerte hangaren der et helikopter sto parkert.

KONK: Et helikopter fra Fonnafly svever over Fornebu under et arrangement i 2018.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Helikopterselskapet Fonnafly har slått seg konkurs etter at en allerede presset situasjon ble enda verre under koronakrisen.

Fonnafly har drevet med helikoptertjenester knyttet til foto og film, taxi og sightseeing, samt lasteflyging, med baser i Voss, Sand i Ryfylke og Kristiansand.

Selskapet startet som et sjøflyselskap i 1970, men gikk etter hvert over til å være et rent helikopterselskap med et «bredt utvalg med helikoptertyper», ifølge nettsidene.

Daglig leder og eier Sverre Underbakke i Fonnafly forteller at selskapet har blitt hardt rammet av koronakrisen, som gjorde at all turisttrafikk forsvant.

– Vi har ikke fått noe støtte av myndighetene, og har forsøkt ulike løsninger, men ikke kommet i mål, sier Underbakke til E24.

Kreditor fikk ikke betalt – blokkerte hangar

Fonnafly har opplyst at den samlede gjelden er på rundt 10 millioner kroner og at det ikke er aktiva i selskapet som har økonomisk verdi. Virksomheten er innstilt og de ansatte ble permittert fra desember i fjor, står det i kjennelsen.

Det var rundt 30 ansatte i selskapet ved vanlig drift, ifølge Underbakke.

Avisen Hordaland skrev i april at Fonnafly har misligholdt en leieavtale, som førte til at eieren av hangaren der et av selskapets helikoptre sto parkert, blokkerte inngangen slik at Fonnafly verken kom inn eller ut av bygget.

– Jeg åpner ikke før jeg har fått betalt, sa Lars Løne, kreditor og eier av bygget på Bømoen i Voss, til avisen.

Samtidig sa Underbakke til avisen at Fonnafly hadde gitt beskjed om at de måtte ut av leieavtalen.

Underbakke utdyper til E24 at situasjonen løste seg ved at eieren av bygget inngikk en ny leieavtale med et annet selskap, men at kravet til boet fortsatt er der.

– Flere andre kreditorer har tapt penger, men det største kravet er moms, forteller Underbakke og viser til at selskapet, som andre, har fått utsettelse på betaling av merverdiavgift som følge av korona.

– Når den nå skulle betales måtte vi ta et valg, og slik det ble med momsen, var det vanskelig å komme i mål, sier han.

– Leit

De siste offentlige tallene viser at Fonnafly tapte 16 millioner kroner i 2019, da omsetningen beløp seg til 143 millioner kroner. Egenkapitalen var negativ med 2,4 millioner kroner.

Fonnafly kjøpte ifølge Underbakke inn nye helikoptre i 2019 for å drive med helikoptertjenester rettet mot turister, noe som bidro til underskuddet.

Underbakke sier han fikk beskjed av myndighetene at selskapet faller utenfor støtteordningen som følge av at det er et luftfartsselskap.

Norwegian leverer overskudd etter restruktureringen: Tør ikke spå hvordan 2021 blir

Flyselskapene har ikke fått en egen kompensasjonsordning. Samtidig har staten stilt opp med milliarder i lån og krisehjelp til Norwegian, Widerøe har fått kriselån gjennom banken, mens SAS har fått store beløp fra sine eiere, som inkluderer den svenske og danske staten.

– Hva tenker du om krisehjelpen til de store flyselskapene?

– De er heldige, de. Vi har verken fått støtte gjennom en luftfartsordning eller andre ordninger. Det er leit, for det kunne vært med på å redde selskapet, men vi har ikke fått noen penger. Da måtte vi gå den tunge veien til skifteretten, sier Underbakke.

Han forteller at det er et uheldig unntak at små luftfartsselskaper ikke har fått støtte, samtidig som selskapet hadde trengt flere millioner kroner for å komme i mål.

– Vi har falt mellom to stoler, sier Underbakke.

Fonnafly hadde ved ordinær drift i alt 14 helikoptre, hvorav to var eid av selskapet og resten var leid inn, før driften ble gradvis lagt ned i fjorårets siste halvår.

Selskapets helikoptertjenester ble blant annet tatt i bruk da TV 2 viste sykkel-VM i 2018.

Milliardene renner fortsatt ut av SAS

Revisor advarte

Selskapets revisor, FGH Revisjon, skrev i en uttalelse om revisjonen av 2019-regnskapet at styret ikke har lyktes med å «gjennomføre en nødvendig rekapitalisering av selskapet».

«Denne situasjonen indikerer at det foreligger vesentlig usikkerhet som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift», skrev revisoren, som påpeker at selskapet derfor muligens ikke «vil kunne realisere sine eiendeler og møte sine forpliktelser gjennom den ordinære virksomheten».

Revisoren mente at årsregnskapet og årsberetningen ikke gir «fullstendige opplysninger om denne situasjonen og om at det ved et eventuelt opphør foreligger risiko for vesentlige tap ved realisasjon av selskapets balanseførte driftsmidler».

– Dette handler om at det var to helikoptre som var eid av selskapet som hadde høyere lånebeløp enn verdi, sier Underbakke.

Det har vært mange helikoptre til salgs etter koronapandemien, slik at prisene er lavere enn før, og revisoren mente at det var vanskelig å få den prisen helikoptrene var balanseført til, ifølge Underbakke.

Revisoren skrev også at selskapets «avstemmingsrutiner på enkelte vesentlige balanseposter og resultatposter har vært for svak gjennom regnskapsåret, og at regnskapet ikke har «vært à jour gjennom regnskapsåret.»

Passasjerene kan gå fritt i land når det første store cruiseskipet legger til kai i BergenBørskommentar: «Det er når våren kommer «nye» Norwegian får sin store test»
Publisert: