Høyere priser løfter sjømateksporten til ny rekord

Norges eksport av laks, torsk og ørret faller, men takket være prisveksten stiger verdien til 11,3 milliarder kroner i april – det høyeste noensinne på denne tiden av året.

VOLUMFALL: Det ble eksportert mindre laks i april i år enn på samme tid i fjor, men verdien er likevel 43 prosent høyere.
Publisert: Publisert:

Totalt økte verdien på norsk sjømateksport med 2,8 milliarder kroner til 11,3 milliarder kroner i april, ifølge Norges sjømatråd. Aldri tidligere har verdien vært så høy i en aprilmåned.

Det er økte priser som er driveren bak den høye eksportverdien i april, forklarer Sjømatrådet.

Sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Sjømatrådet peker på at inflasjonen generelt sett har økt etter krigen i Ukraina.

– Inflasjonen var høy allerede før Russlands invasjon av Ukraina, og økte ytterligere som følge av krigen. Dette drar opp priser også på norsk sjømat, sier Eivind Hestvik Brækkan i Sjømatrådet til E24.

Sjømatbransjen treffes av dyrere innsatsfaktorer, energi- og drivstoffpriser og mer krevende logistikk.

– Lav tilførsel av både laks og torsk i markedene bidrar også til økte priser, tilføyer han.

Volumfall

Eksporten av laks falt 3 prosent til 82.500 tonn i april, mens verdien steg med 2,4 milliarder kroner eller 43 prosent til 8,1 milliarder målt mot april i fjor.

Polen, Frankrike og Danmark var de største markedene for norsk laks denne måneden.

Brækkan forklarer at det har vært mindre produksjon som følge av kaldere vann, og at det ikke er prisøkningen som ligger bak volumfallet.

– Etterspørselen og HoReCa (hotell, restaurant, catering) er tilbake etter nesten to år i dvale. Dette er godt betalende markeder, og bidrar til å løfte etterspørselen, sier han.

Analytikeren peker også på at flere har begynt å tilberede og spise sjømat hjemme under pandemien, og fortsetter med det nå når verden har åpnet opp igjen.

Eksporten hittil i år har steget til ny rekord.

Verdiøkning på 25 prosent i skreisesongen

Ørreteksporten falt med 9 prosent i april, mens verdien økte med 31 prosent til 74 millioner kroner.

Eksporten av fersk torsk falt med 32 prosent, og her var det også et verdifall på 5 prosent tilsvarende 19 millioner kroner.

Skreieksporten falt med 18 prosent, mens verdien økte med 4 millioner kroner, eller 12 prosent til 36 millioner kroner.

Oppsummert etter årets fire første måneder var det et fall i årets skreisesong på 2 prosent i volum, med en verdiøkning på 25 prosent eller 49 millioner kroner til 243 millioner.

Publisert: