Sykepleierne står klare til å streike fra torsdag morgen

Torsdag morgen kommer 56 sykepleiere i første omgang til å legge ned arbeidet, hvis det ikke oppnås enighet i meglingen med NHO Service og Handel.

Publisert Publisert

KLAR: Leder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund står klar til å ta medlemmene sine ut i konflikt hvis hun ikke får gjennomslag for lønnskrav og sykelønnsordning i meglingen med NHO Service og Handel. Foto: Ole Gunnar Onsøien, NTB scanpix

  • NTB
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

– Vi håper alltid å unngå streik, men det er et middel vi tar i bruk når det er nødvendig, og vi kan streike lenge, sier leder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund.

Meglingen startet onsdag formiddag og har en horisont på 14 timer. I utgangspunktet er streiken et faktum hvis partene ikke er kommet til enighet innen midnatt natt til torsdag. Erfaringsmessig vil partene velge å oversitte fristen hvis det fortsatt er mulighet for å bli enige om lønnsoppgjøret.

Rundt 500 sykepleiere er omfattet av pleie- og omsorgsoverenskomsten. Sykepleieforbundet har i første omgang varslet plassfratredelse for 56 medlemmer fra torsdag morgen. De er nøye plukket ut for å ramme motparten økonomisk uten at liv og helse settes i fare.

Bedriftene som er tatt ut i første fase utfører oppdrag for helseforetakene. Pasienthoteller, helsesenter og rehabiliteringssenter i seks ulike fylker rammes av første streikeuttak, ifølge forbundet.

Sykepleierforbundet har blant annet krevd at sykepleierne som jobber i de private bedriftene som er medlemmer i NHO, får likere lønn- og arbeidsvilkår med sykepleierne i det offentlige.

– Vi krevde blant annet en minimumslønn på 500.000 kroner for sykepleiere med 10 års ansiennitet. I tillegg krevde vi at sykepleierne skulle få en bedre sykelønnsordning, sa By etter bruddet i forhandlingene 1. oktober.

NSF har også fremmet krav om en bedre sykelønnsordning.

Dette er listen over virksomhetene i første meldte streikeuttak, ifølge sykepleierforbundet:

  • Åstveit Helsesenter AS – NSF Hordaland
  • Eurest Haukeland pasienthotell AS – NSF Hordaland
  • Eurest Zefyr pasienthotell AS – NSF Nordland
  • Eurest Ullevål pasienthotell AS – NSF Oslo
  • Godthaab Helse- og rehabilitering – NSF Akershus
  • Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad AS – NSF Troms
  • Ringen Rehabiliteringssenter AS – NSF Hedmark
Publisert