• KLAR: Leder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund står klar til å ta medlemmene sine ut i konflikt hvis hun ikke får gjennomslag for lønnskrav og sykelønnsordning i meglingen med NHO Service og Handel. FOTO: Ole Gunnar Onsøien, NTB scanpix

Sykepleierne står klare til å streike fra torsdag morgen

Torsdag morgen kommer 56 sykepleiere i første omgang til å legge ned arbeidet, hvis det ikke oppnås enighet i meglingen med NHO Service og Handel.