• TRUGA IDYLL: Det er mellom anna den urørte Førdefjorden initiativtakarane bak Arctic Mineral Resources håpar å bevara som han er for ettertida. FOTO: Odd E. Nerbø

Utfordrar håpar å stoppa Nordic Mining

Kampen mot Nordic Mining sine gruveplanar i Vevring er likevel ikkje over. Nyleg etablerte grunneigarane eit selskap som tek sikte på å driva mineralutvinning på ein mykje meir miljøvenleg måte enn Nordic Mining legg opp til.