Les hele Norviks redegjørelse her

Telenors styreleder Harald Norvik og konsernsjef Jon Fredrik Baksaas holdt en pressekonferanse fredag i forbindelse med striden rundt salget av TV2. Telenor er sammen med LO største eier i A-pressen, som mandag slapp nyheten om at de selger TV2 til danske Egmont for 2,1 milliarder kroner. Trond Giske har uttalt seg kritisk om salget, og har han har blant annet sagt at det vil true mediemangfoldet.

Regjeringen er største eier i Telenor med en aksjeandel på 54 prosent, og det har vært diskusjon om hvorvidt Giskes press mot Telenor i saken har vært i tråd med god eierskapspolitikk.

Norvik gjorde det klart under pressekonferansen at han mener selskapet ble presset av næringsminister Trond Giske i forbindelse med salget, og at han tidligere ikke har opplevd lignende press i forbindelse med eierskapsutøvelse fra regjeringen.

— Utsatt for press

- Jeg mener vi har blitt utsatt for et press til å ta en annen beslutning enn den som er best for Telenor, og det har jeg sagt til Giske. Her har man gått lenger enn det som er forsvarlig for en god eierskapspolitikk, sa Norvik under pressekonferansen.

— Giske har aldri direkte truet min rolle som styreleder, men han har sagt at dette kunne komme til å få konsekvenser for styret. Hvem han mente kan ikke jeg vite, sier Norvik.

— I løpet av romjulen ringte Giske fem ganger for å understreke at det var viktig at TV2 ikke ble solgt, sier Norvik.

- Ville skade Telenor

— Giske sa at en beslutning om å selge ville skade Telenor. Han understreket at han ikke hadde instruksjonsrett. Det er ikke noe man skal behøve å understreke, sier Norvik.

Giske har under møter mellom de to sagt seg uenig i at han har gått lenger enn det han burde i denne saken, ifølge Norvik.

— I pressen hevdes det at vi driver en kampanje mot Giske. Det er på ingen måte riktig, sier Norvik.

Norvik forteller at han opplevde det som uklart om Giskes synspunkt var regjeringens eller hans personlige holdning.

- Den 6. januar fikk jeg en telefon fra statsministeren med en setning: "Regjeringen har ingen mening om salg av TV2 til Egmont - det er styrene i LO og Telenors ansvar", sier Norvik.

— Jeg fikk to tekstmeldinger som understreket at saken skulle behandles i regjeringens underutvalg og at saken skulle behandles i regjeringen. Jeg ringte derfor regjeringsråden og spurte om dette var en realitet. Jeg fikk da vite at saken skulle behandles på normal måte av styret, sier Norvik.

Ledelsen i LO, som er eier den resterende halvdelen av A-pressen, ønsker ikke å si så mye om dagens pressekonferanse.

-Når det gjelder spørsmål om styrets behandling av salg av TV2-aksjene, er det interne bedriftsforhold som må rettes til styreleder i A-pressen. Vi konstaterer at Egmont valgte å bruke sin forkjøpsrett og at en avtale nå er sluttført. Utover det har vi ingen ytterligere kommentar, skriver skriver informasjonsavdelingen i LO i en e-epost.

Forstår at han svekker Giske

Under pressekonferansen ble Norvik spurt om han innser at dagens pressekonferanse kan svekke Trond Giske som statsråd og politiker.

- Jeg har ikke et ønske om å svekke statsråden. Men jeg erkjenner at det jeg legger frem nå kan komme til å svekke ham, men jeg har en plikt til å fortelle om de faktiske forhold. Men jeg håper på et fortsatt godt samarbeid mellom oss og departementet, og det er vi enige om, sier Norvik.

Næringsminister Trond Giske har foreløpig ikke besvart Aftenposten.nos henvendelser.

Telenors styreleder Harald Norvik og konsernsjef Jon Fredrik Baksaas holdt pressekonferanse om TV2-salget i dag.
HENNING CARR EKROLL