Dødsdommen har vakt sterke reaksjoner. De siste ukene har det vokst frem en sympatibølge for den unge dødsdømte kvinnen.

En domstol i det østlige Kina dømte Wu Ying til dødsstraff for svindel i forbindelse med en innsamling av 800 millioner kroner.

Dommen blir i brede lag av folket ansett for å være for hard. Særlig sammenlignet med den straffen mange korrupte tjenestemenn er dømt til de senere årene.

Venter på høyesterett

Selv mener Wu Ying at hun bare lånte penger til en overambisiøs forretningsidé som til slutt mislyktes.

I løpet av kort tid blir saken endelig avgjort i høyesterett som har siste ord i Kina når domstoler på lavere nivå idømmer dødsstraffer.

For ett år siden reduserte Kina listen over forbrytelser som kan straffes med døden, fra 68 til 55. Blant de straffbare forhold som er strøket er enkelte økonomiske forbrytelser, men illegal pengeinnsamling finnes fortsatt på «dødslisten».

Suksess

Før hun ble arrestert i 2007 var Wu Ying symbolet på hvordan en person i dagens Kina, til tross for sin enkle bakgrunn, kan oppnå en mirakuløs suksess ved hardt arbeid og smarte forretninger.

Hun sluttet tidlig på skolen og etablerte allerede som 15-åring sin første skjønnhetssalong. Hun bygde opp en hel kjede av salonger og utvidet virksomheten med spaanlegg, hoteller og eiendommer.

På det meste er det anslått at hun hadde en formue på rundt 4 milliarder kroner.

De som har satt seg inn i saken og støtter den dødsdømte, hevder at de titalls personer som av domstolen er blitt kalt ofre, alle var venner og kolleger av Wu. Ingen av dem har anklaget henne for bedrageri.

Dessuten var den unge entreprenøren i ferd med å forsøke å betale tilbake lånene da hun ble arrestert.

Et annet forhold som det er verdt å merke seg er, ifølge kritikerne av dommen, at Wu Ying gjorde det mange bedriftsledere gjør i Kina. De låner penger utenfor det offisielle systemet ettersom de har problemer med å få lån i bankene.

Affæren har mange dramatiske innslag. Siden Wu ble arrestert er flere tjenestemenn og bankmenn arrestert på grunnlag av vitneutsagn som hun angivelige skal ha gitt. Hun kan ha avslørt korrupsjon blant lokale ledere og tjenestemenn som helst ser at hun får dødsstraff, skriver avisen South China Morning Post med henvisning til spekulasjonene som går om denne saken.

Rettssaken har gått for lukkede dører og mange detaljer er uklare.

Det rapporteres at Wu Ying ved en anledning skal ha forsøkt å begå selvmord.