Byrået mener også at de langsiktige fremtidsutsiktene for islandsk økonomi er stabile.

Kredittverdigheten ble fredag økt med én karakter, fra «BB pluss» til «BBB minus». Island får samtidig ros for å ha gjenetablert makroøkonomisk stabilitet, for å ha gjennomført strukturelle reformer og for å ha bygd opp statens kredittverdighet.

Landet har nå igjen tilgang på kapital fra internasjonale finansmarkeder.

Reformprogrammet for Island ble gjennomført i samråd med Det internasjonale pengefondet (IMF). (©NTB)