I desember var det et tema som opptok politikere og økonomer i Europa: Italias massive gjeld på 1900 milliarder euro, et økende rentenivå og frykt for at landets statsøkonomi ville kollapse.

Men så ble den politiske ringreven Silvio Berlusconi byttet ut med økonomen Mario Monti. Etter at Monti overtok statsministerposten har optimismen blant investorene begynt å komme tilbake igjen.

Kraftig fall

I dag refinanserte den italienske sentralbanken kortsiktige lån med en løpetid på seks måneder.

Rentenivået italienerne må betale er nå 1,96 prosent, noe som er langt bedre enn rentenivåene som lå i markedet for et par måneder siden: I november var renten på statspapirer med seks måneders løpetid nærmere åtte prosent. Det var også tilfellet for lån med en løpetid på ti år — der er nå rentenivået nede på 5,87 prosent.

- Det ser ut som om frykten har avtatt. Vi hadde en frykttopp tidlig i desember, men den er nå betraktelig redusert, sier kredittanalytiker Pål Ringholm i Swedbank First Securities.

Vil ha større vekst

Italias statsminister Mario Monti skal fredag legge frem et lovforslag for det italienske parlamentet som foreslår å begrense det italienske byråkratiet. Hensikten er å skape grobunn for økt vekst og produktivitet. Samtidig er myndighetene i dialog med fagforeningene i landet.

Italienske arbeidstakere er beskyttet av et vell av rigide lover og forskrifter, og Monti har oppfordrer innbyggerne til å fire på kravene for å få skape nye arbeidsplasser og økonomisk vekst.