Frykter tørrlagt elveleie

Denne gigantiske fossen kan bli tørrlagt på sommerstid, tror naturvernere i Kvam. De advarer mot BKKs planer om å demme opp Øystesevassdraget og sende vannet til nabokommunen.