Jubelen sto i taket på Ammerud og Grorud høsten 2010. Da sa et enstemmig bystyre nei til planene om å utvide omstridte Huken pukkverk i Lillomarka.

De siste månedene har debatten om Huken blusset opp igjen. I en rekke lesebrev og artikler i lokalpressen har fagforeningskjempen Rolf Utgård uttalt seg på vegne av Oslo Vei AS og de ansattes fagforeninger. Utgård har blant annet fremholdt at Huken har stor verdi for Oslo-området og at pukkverket er en nasjonalt viktig ressurs.

— Når informasjonen og kunnskapen om hva Huken representerer kommer frem, så vil byrådet finne ut at vi skal diskutere alt annet enn nedlegging, uttalte Utgård til dittoslo.no i mars.

Vil ha svar fra Oslo Vei

Byrådet har bedt om en redegjørelse fra Oslo Vei etter Utgårds uttalelser i media. Rådhuset vil vite hvem som fattet beslutningen om å engasjere Utgård, om styret i Oslo Vei er orientert og hvilket mandat den tidligere fagforeningslederen har fått.

Oslo vei har betalt for Utgårds tjenester siden tidlig i 2011.

Pukkverkets nye forkjemper har tidligere vært hovedtillitsvalgt i Kværner. I en periode satt han også i Kværners konsernstyre. Siden 2003 har Utgård vært selvstendig næringsdrivende konsulent.

Byrådet må rydde opp

Bystyrerepresentant Anders Røberg-Larsen (Ap) reagerer kraftig på Utgårds engasjement. Under kommunevalgkampen i 2011 registrerte Røberg-Larsen at Utgård dukket opp på folkemøter og der partiene hadde stand i Groruddalen.

— Jeg stusset over at han alltid var til stede og tenke det var stilig at han engasjerte seg i Groruddalen. Det var før jeg skjønte sammenhengen – at han blir lønnet av Oslo vei, sier Røberg-Larsen.

— Det er helt vanvittig at Oslo vei bruker penger på å motarbeide et bystyrevedtak. Dette er et selskap som er kommunalt eid. Her må byrådet rydde opp, krever Røberg-Larsen.

Han mener Oslo Vei og Utgård har startet en lobbykampanje for fortsatt drift på Huken. Blant annet har alle bystyrerepresentanter nylig mottatt en konvolutt med et brev fra de ansatte i Oslo Vei. Selskapet har også besøkt flere bystyregrupper for å snakke om Huken.

Bråk på generalforsamlingen

Nylig var Oslo Veis ledelse i bystyrets samferdsels- og miljøkomité for å avgi sin årsrapport. Her brukte de mesteparten av sin tid på å argumentere for fortsatt drift på Huken, forteller komiteleder Marianne Borgen (SV)

— Det var flere som reagerte på dette. Oslo Vei virket mer opptatt av å argumentere for Huken enn å fortelle om sin virksomhet. Jeg synes dette er veldig spesielt. Man forventer i utgangspunktet at kommunale etater og virksomheter skal arbeide for å følge bystyrets vedtak, sier Borgen.

Byrådet venter fortsatt på svar fra Oslo vei.

— Vi verken kan eller vil hindre folk i å si hva de mener, men jeg synes det er besynderlig at et kommunalt selskap går såpass hardt ut mot et bystyrevedtak, sier byrådssekretær Anne Siri Kroksrud (V).

Hun synes også det blir uklart når Utgård uttaler seg både på vegne av fagforeningene og på vegne av Oslo Vei.

— Derfor har vi bedt om en avklaring av Utgårds rolle, sier Koksrud.

— Bystyret har vedtatt at Huken ikke skal utvides, men i Oslo Veis årsrapport er det en formulering som kan tolkes som en motarbeidelse av bystyrevedtaket. Under generalforsamlingen i Oslo Vei ga vi derfor klar beskjed om at bystyrets vedtak skal tas på alvor.

Skal korrigere faktafeil

Arnt Rønning, administrerende direktør i Oslo Vei AS, sier Utgård er engasjert som kommunikasjonsrådgiver, blant annet for å korrigere feilaktig informasjon om virksomheten i Huken.

— Det er ikke uvanlig at vi leier inn konsulenter og rådgivere for å løse oppgaver vi ikke har kompetanse eller kapasitet til å løse selv, sier Rønning

- Er det uproblematisk å leie inn en konsulent som skal argumentere mot et bystyrevedtak?

— Vi har selvfølgelig respekt for vedtakene bystyret fatter. Vi har leieavtale på Huken frem til 2021. Den forholder vi oss til. Men vi har registrert at det kommer endel uriktige påstander og uttalelser om Huken. Dem er det viktig å få korrigert. Vi gjør det av hensyn til vårt omdømme og våre ansatte. Utgård motarbeider ikke bystyrets vedtak, han presenterer faktaopplysninger, hevder Rønning.

Oslo Vei AS ønsker ikke å kommentere hvor mye Utgård jobber eller hvor mye det koster virksomheten.

— Utgård jobber på ad-hoc basis, det vil si etter behov. Timetall og lønn anser jeg som et internt anliggende, sier Rønning.