Granskningsrapporten om irreguløre utbetalinger i Yara bekrefter korrupsjon, men granskerne vil ikke ta stilling til enkeltpersoners ansvar. Politietterforskningen i Yara-saken pågår for fullt, men Økokrim opplyser at en god del arbeidgjenstår.

— Vi er inne i en aktiv fase akkurat nå, og det er planlagt flere etterforskningsskritt fremover. Jeg håper på en rask avgjørelse, men mye av opplysningene hentes utenfor Norge. Dette tar tid. Nå er det umulig å si når en påtaleavgjørelse er klar, sier førstestatsadvokat Marianne Djupesland i Økokrim.

— Ka

n det bli aktuelt å frafalle noen siktelser i saken?

— Vi skal gjennomgå materialetog ta stilling til dette etterhvert. Det er for tidlig å si noe om dette nå, svarer Djupesland.

Gode signaler

Djupesland i Økokrim synes Yara har signalisert at selskapet tar korrupsjonssaken alvorlig.

— Opplysningenesom er fremlagt av granskerne er kjente for oss, og vi snakker om alvorlige forhold, sier Djupesland.

Samtidig undertreker hun at granskingen har etbredere mandat enn Økokrim.

— Økokrims oppgaver er å ta stilling til om det foreligger straffbare forhold.

Sveits-regler

Granskningsrappporten er delvis basert påmateriale som ble fremskaffetved ransakingen som ble gjennomført i Sveits. Dette er ikke overlevert Yara fra Økokrim. Regler i Sveits gjør at selskapet får kopier av alt materiale etter en ransaking.

— Ettersom viktige opplysninger er fremkommet gjennom politiets etterforskning, viser det hvor vikitg det er at Økokrim kobles inn i en slik sak på et tidlig tidspunkt, sier Djupesland.

Følg oss på Facebook!