For sett med ”unge, boligløse” øyne var det ingen hyggelig konjunkturrapport Statistisk Sentralbyrå la frem i dag. Selv om Norge sett i et internasjonalt perspektiv har vært ekstremt heldige og skånet for den urolige situasjonen på det europeiske markedet, er det like fullt en faktor som skaper hodebry for den yngre garde.

Ifølge SSB vil den sterke etterspørselen i boligmarkedet presse prisene på alle boligtyper oppover”. Utviklingen i månedstallene for boligprisene peker i retning av en videre oppgang videre fra veksten på 3,5 prosent i første kvartal.

Videre anslår SSB at boligfesten vil stige med en prisprognose på syv prosents stigning frem til 2015. En boligfest som ikke alle er forunt å være med på.

— Jeg skulle gjerne vært med på denne boligfesten. Men prisene er for høye, og jeg har ikke råd til å kjøpe, sier Hans Martin Espegren.

21-åringen leier bolig i Trondheim, noe han frykter han blir pent nødt til å fortsette med i de kommende årene. Det kan på sikt føre til at forskjellen mellom leietagere og boligeiere øker, noe også forsker i SSB, Andreas Benedictow, vedgår.

Rekorddyr inngangsbillett

- Ja, det er klart det vil det. Inngangsprisen vil være langt høyere, og prisene vil dessuten stige mer enn inntektene i perioden. Dette vil spesielt gå utover den yngre generasjonen tidlig i karrieren som ennå ikke har skaffet seg egen bolig, sier Benedictow før han legger til.

— En høyere lønnsvekst vil føre til at de unge henger litt bedre med, men det er klart at det ikke er noen fordel å stå utenfor markedet, sier Andreas Benedictow i SSB.

Benedictow får støtte fra forskerkollega Torbjørn Eika. Underliggende sett har det vært en klar vekst i boligprisene i løpet av de siste 20 årene. Riktignok var det var en ikke-ubetydelig nedgang i boligprisene etter finanskrisen, samt enkelte perioder med stillstand rundt årtusenskiftet.

— Jeg kunne absolutt trengt et boligpriskrakk, sier Espegren som sammen med søsteren Randi er godt stasjonert i leiemarkedet.

— Det er rett og slett pengene det kommer an på. Akkurat nå er jeg ikke i nærheten av å ha nok egenkapital til å kunne komme inn på markedet, sier søsteren Randi mens broren nikker anerkjennende.

Lave renter og konsumprisvekst

— Det har alltid vært sånn at det lønner seg å kjøpe boliger når prisene er lave og at man deretter kan sitte å se at boligene blir mer verdt. Det er ikke noe forskjell på det i løpet av de siste 20 årene, og vi tror at i den perioden fremover nå så vil boligprisene øke hele veien, sier Eika.

— Vi tror vel ikke at boligprisene kommer til å vokse i all evighet, men det er altså slik at det generelle inntektsnivået øker rakst. Frem til 2015 vil rentene være svært lave og med denne inntektsforsikringen og den lav konsumprisveksten har befolkningen råd til å kjøpe mye annet enn å betjene boliggjelden i denne perioden, sier administrerende direktør i SSB, Hans Henrik Scheel.