Det er boligprisene i Trøndelag, utenom Trondheim, som har økt mest, med hele 10,3 prosent sammenlignet med 2. kvartal 2011.

Trondheim øker mest

I Oslo med Bærum og Stavanger har også prisveksten vært høyere enn landsgjennomsnittet som var på 6,7 prosent det siste året. I Bergen økte prisene med 5,8 prosent, mens Oslo med Bærum har det siste året hatt en prisstigning på 8,1 prosent.

Av storbyene er det Trondheim som opplevert størst prisvekst på boliger. Her har prisene har økt med 8,5 prosent.

Prisene på blokkleiligheter økte mest det siste året, med 9,1 prosent. Tilsvarende prisvekst for småhus og eneboliger var 6,7 prosent og 5,8 prosent.

De ferske tallene er hentet fra Statistisk sentralbyrå.