I oktober ble det kjent at det kommunalt eide selskapet Oslo Vei AS har store økonomiske problemer.

I et ekstraordinært møte i bystyrets samferdselskomité mandag denne uken opplyste næringsbyråd Hallstein Bjercke at situasjonen er mer alvorlig enn først antatt.

Egenkapitalen er tapt

• Frem til oktober hadde selskapet et underskudd på 38 millioner kroner. Prognosene for 2012 antyder et underskudd på 41 millioner før skatt og nedskrivninger. Beregninger viser nedskrivingsbehov på 45 millioner kroner.

• Selskapets egenkapital ved utgangen av 2011 var 68 millioner kroner. Ved årsskiftet regner man med at selskapet har en negativ egenkapital på 18 millioner.

• 95 millioner av en kassakreditt på 100 millioner er brukt. Oslo Vei vil ha null likviditet i uke 51.

• Selskapet har brutt lånebetingelsene. Banken vil ikke «stå ved sitt engasjement» hvis ikke Oslo Vei blir tilført ny egenkapital.

Kan bli avviklet

Styret i Oslo Vei har siden oktober jobbet for å få oversikt over situasjonen og hvilke alternative løsninger som finnes.

Styret anbefaler at Oslo vei selger tre datterselskaper og en tomt på Rommen, samt at selskapet restruktureres. Det vil likevel være behov for 103 millioner kroner i ny egenkapital fra eier – Oslo kommune .

I tillegg forutsetter styret at kommunen yter 40 millioner kroner i kompensasjon for Oslo Veis utgifter med å stenge Huken pukkverk i Groruddalen.

Alternativ to er en styrt avvikling av selskapet. Ifølge styret vil minimumskostnaden for Oslo kommune ved en slik løsning være 234 millioner kroner. I tillegg må Oslo kommune ta ansvar for de ansatte pensjonsforpliktelser.

Hvis ikke Oslo Vei umiddelbart tilføres ny egenkapital, er styret forpliktet til å melde oppbud – det vil si erklære Oslo Vei konkurs.

Avgjøres fredag

Næringsbyråd Hallstein Bjercke sier han følger situasjonen i Oslo Vei tett, men at en endelig avgjørelse om selskapets fremtid først vil bli fattet i en ekstraordinær generalforsamling fredag morgen kl. 9.

En forutsetning for at kommunen skal tilføre ny kapital, er at man kan regne med tilstrekkelig avkastning, opplyser Bjercke. Problemet er bare at Oslo Vei, siden selskapet ble opprettet i 2001, ikke har levert en krone i utbytte til sin eier.

— Det opprinnelige egenkapitalen er tapt. Å snu en slik utvikling for et selskap i en lavmarginbransje vil være krevende, erkjenner Bjercke. Han mener dessuten at Oslo kommune kan bryte konkurranselovgivningen dersom de går inn med kapital i Oslo Vei uten å være sikre på at det vil gi tilstrekkelig avkastning.

Styret i Oslo Vei mener selskapet kan gå i pluss fra 2015, men sier Oslo kommune neppe kan forvente markedsmessig avkastning.

Uheldige investeringer

Hallstein Bjercke peker på flere årsaker til det økonomiske uføret. Oslo vei har opplevd svakere omsetning og lavere driftsmarginer innenfor anlegg og drift. I tillegg har de, ifølge Bjercke, gjort en rekke uheldige disposisjoner.

• Flere investeringer – blant annet deler av kjøpet av TT-Teknikk, er gjort ved å bruke kassakreditt – ikke via langsiktige lån.

• Datterselskapene TT-teknikk og Sandum har så langt levert langt dårligere enn forventet.

• Selskapet har blant annet kjøpt en tomt for boligutvikling, noe som ligger utenfor Oslo Veis kjernevirksomhet.

Fikk ikke beskjed

Bjercke er kritisk til at kommunen først i september ble varslet om den økonomiske krisen.

Så sent som 20. september ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Oslo Vei. Anledningen var at det skulle velges nye styremedlemmer. Styreleder og administrerende direktør i Oslo Vei var til stede, uten at det ble informert om selskapets økonomiske situasjon