Knapt overskudd for Westfal-Larsen

Økte driftsinntekter snudde røde tall til et lite overskudd i fjor.