• MEIR REIN KRAFT: Oljeprisen vil stige, og fornybare energikjelder - som vindkraft - vil overta meir av marknaden, trur analytikarane. FOTO: FABRIZIO BENSCH

- CO2-topp i 2030

Utslepp av drivhusgassen CO2 vil stige i nesten 20 år til, spår Statoil.