I en e-post til BT, skriver Orrem at han ikke kan svare på spørsmålene BT har stilt. Han har imidlertid videresendt en redegjørelse han har gitt til sitt forsikringsselskap om saken. Dette mener han kan gi den balansen saken fortjener.

I redegjørelsen viser Orrem blant annet til at investor Vidar Torstein Strømsnes kjente utbyggingsområdet godt og at grunneier hadde formidlet informasjon om prosjektet til Strømsnes.

Advokaten skriver også at han overleverte en rekke dokumenter til investoren i januar 2012. Blant annet skal Orrem ha overlevert forhåndstakst og diverse sakspapirer som var sendt til og fra Radøy kommune.

Ifølge Orrem var det Strømsnes som tok initiativet til kontakt etter at de begge deltok på et bedriftsbesøk.

«Helt ut av det blå nevnte jeg Radøy-prosjektet (...) mest som et eksempel på et tidlig fase-prosjekt», skriver Orrem. Han forklarer at Strømsnes da fattet interesse for eiendommen.

«For meg var det betryggende å vite at VS (Vidar Strømsnes, journ.anm.) hadde meget god innsikt i aktuelle område og kjente Radøy kommune godt. Jeg la mye vekt på at VS var en forretningsmann. Og at han ville foreta alle nødvendige undersøkelser i forbindelse med sin investering», skriver Orrem i redegjørelsen.

Orrem poengterer at han ikke har hatt noen eierinteresser i eiendomsprosjektet, men at han var enig med grunneier om å «holde øynene åpne for mulige interessenter».

Advokaten påpeker at det ikke var noen oppdragsavtale mellom ham og grunneier på Radøy før Strømsnes bestemte seg for å investere.