Seier nei til Fredriksen

Får ikkje eige meir enn 25 prosent av oppdrettskonsesjonane.