• BILLIG? Alt er relativt... FOTO: SCANPIX

Norge er Europas sjette billigste matland

Dersom du måler prisene etter inntekt.