• Mens Madrids renovasjonsetat ryddet opp søppelet etter mandagens demonstrasjon, hvilte denne demonstranten ut. Begge opplever tøffe tider. Offentlige lønninger er allerede kuttet med 5 prosent, og ungdomsledigheten er over 40 prosent. Men Spanias planlagte budsjettkutt er bare halvparten av hva som må til for å få gjelden skikkelig ned, mener OECD. FOTO: SUSANA VERA/Reuters

Nye tårer venter et gjeldstynget Europa

En halv million offentlig ansatte mister jobben i Europa. Men kuttene i mange land må dobles om statsgjelden skal bringes ned til et rimelig nivå.