Stord gassar seg i oljeoppdrag

Alle pilene peikar no oppover igjen for Stord-industrien. Den andre milliardkontrakten på to veker er i boks.