Hovedstyret i Norges Bank har rentemøte onsdag. Økonomer NTB har snakket tror styringsrenten blir holdt uendret på 1,5 prosent.

— Renten vil trolig holde seg lav i flere år. Det er større sannsynlighet for ytterligere kutt enn for økning i renten, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1.

— Vi må regne med at det tar tid å få opp den økonomiske veksten, både i eurosonen og i resten av verden, sier hun.

Den europeiske sentralbanken (ESB) satte i sommer ned sin styringsrente til 0,75 prosent, halvparten av den norske. Mer turbulens i eurosonen kan føre til at kapital strømmer til Norge, på jakt etter en trygg havn. Det vil drive opp kronekursen, og kan presse Norges Bank til ytterligere rentekutt, sier Holvik.

Ingen endring

Seniorøkonom Katrine Godding Boye i Nordea Markets tror heller ikke onsdagens rentemøte vil gi renteendring eller signaler om endret strategi siden rentemøtet i juni.

— Lavere inflasjon enn ventet og sterk kronekurs skulle snarere trekke i retning rentekutt. Ikke nå, men kanskje på litt lenger sikt.

Utviklingen i eurosonen er usikker, og gjør det vanskeligere å spå.

— Men vi ser tegn til større stabilitet og forventer tiltak fra ESB som vil motvirke ytterligere forverring, sier Boye.

Signaler

Norges Bank kommer med sine rentesignaler mens regjeringsapparatet starter innspurten i arbeidet med neste års statsbudsjett.

— Sentralbanksjef Øystein Olsen vil kanskje signalisere behov for en strammere finanspolitikk, og en annen innretting på bruk av oljepengene. Mindre til nyansettelser i offentlig sektor, og mer til investeringer som kan øke effektivitet og produktivitet i norsk økonomi på sikt, sier Holvik.

- Tør ikke spå

Professor Ola Grytten ved Norges Handelshøyskole tror heller ikke på en renteendring i denne omgang.

— Ulike forhold trekker i motsatt retning og utligner hverandre. Usikkerheten ute trekker ned. En høyere rente vil ramme eksportnæringene hardt. Men det er mange usikkerhetsfaktorer i internasjonal økonomi, og jeg tør ikke spå hvor lenge vi vil beholde lave renter, sier Grytten.

HVA GJØR HAN? Sentralbanksjef Øystein Olsen kan bli tvunget til å kutte renten hvis euro-problemene fortsetter.
Scanpix