Utleiemarkedet er dominert av enkeltpersoner som tjener godt på skattesubsidier og høye utleiepriser, mens de profesjonelle utleierne blir færre, skriver Klassekampen.

Bare i Oslo er omtrent 42.500 boliger nå sekundærboliger, opplyser Skatteetaten. En sekundærbolig defineres som en bolig som eies av en person som eier en annen bolig som de bor i til daglig. Fritidsboliger ansees ikke som sekundærboliger.

Forsker Viggo Norvik ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (Nova) reagerer på at så mange eier mer enn én bolig.

— Det er et høyt tall, og det viser at det er en uheldig asymmetri mellom de på innsiden og de på utsiden av boligmarkedet, altså de som eier og de som leier, sier Norvik.

Leieboerforeningen mener at det er få profesjonelle aktører på leiemarkedet og kaller markedet for «rufsete».

— Det er blitt vanlig for boligeiere å lånefinansiere en bolig nummer to. Da får du god avkastning på selve husleia, og i tillegg blir du nesten ikke skattlagt, sier daglig leder Lars Aasen.

Både Norvik og Aasen mener det norske skattesystemet, som favoriserer boligeiere, har skylden for at stadig flere nordmenn er blitt boligspekulanter på fritiden.

Ligningsverdien for en sekundærbolig er satt til 40 prosent av boligens markedsverdi.

(NTB)