— Det føles som om Bybanen har tatt tre år av livene våre, sier Erik Eknes.

Erik Eknes og konen Anne Sofie Hoff Eknes sier de er ufrivillig blitt dratt inn prosessen. BT har skrevet om kampen deres mot bybaneutbyggerne ved flere anledninger.

14 sekunder raskere

Lenge trodde ekteparet at bybanebyggingen fra Lagunen til Flesland ikke ville berøre deres 90 år gamle familieeiendom i Steinsvikvegen 204. Så sa kommunen nei til den først planlagte traseen, fordi Bybanen ville bruke 14 sekunder mer tid. Dermed blir det slik at bybanesporene går rett gjennom boligen deres.

— Det er med vemod vi ser at huset nå plukkes fra hverandre bit for bit, sier ekteparet.

De er sterkt kritiske til prosessen som har ført til at de har måttet bytte bolig i en alder av over sytti år.

MISFORNØYDE: - Vi føler oss overkjørt og ganske tom, sier ekteparet Anne-Sofie Hoff Eknes og Erik Eknes etter tre års forgjeves kamp for å redde eiendommen sin. ARKIVFOTO: RUNE SÆVIG

— Vi er veldig lite fornøyd med Bybanens oppførsel. Den største skuffelsen er kanskje at vi hele tiden hadde tro på at huset vårt kunne reddes. I ettertid har det vist seg at løpet uansett var kjørt, sier Erik Eknes.

- Holdt ikke ord

Han er misfornøyd med både planleggingsprosessen, og måten de har fått oppgjør for eiendommen sin på.

— De snakker om at de sparer 14 sekunder ved å la Bybanen gå gjennom eiendommen vår. Så legger de to holdeplasser tett i tett i Nesttun sentrum. Det gir ikke mening, sier Eknes.

— I tillegg ble vi hele tiden fortalt at alt skulle skje i tett dialog med oss. Den dialogen føler vi aldri har vært til stede, tilføyer han.

Etter hvert innså de at slaget var tapt.

Vi fikk et oppgjør som lå ca. en halv million under takst

— Vi fikk valget mellom å godta Bybanens tilbud, eller at saken havnet i skjønnsretten. På det tidspunktet var vi så nedkjørte at tanken om en rettssak var helt fjern for oss. Vi fikk ut hundre tusen kroner mer enn det opprinnelige tilbudet, og sa ja bare for å få saken ut av verden, sier Erik Eknes.

- Burde fått mer

Han og konen mener likevel at de har fått dårlig betalt for prakteiendommen sin like i nærheten av Nordåsvatnet.

— Vi fikk et oppgjør som lå ca. en halv million under takst, hevder Erik Eknes.

Bybanen skulle overta eiendommen deres fra 1. august. Ekteparet ba om et par uker ekstra for å fjerne takstein og annet løsøre fra eiendommen som de sier de hadde kjøpere til.

— Vi fikk avslag. Hvorfor kunne de ikke ha vært litt mer imøtekommende? spør Anne-Sofie Hoff Eknes.

Masse støtte

Midt oppe i det hele er de glad for støtten de har fått fra venner, naboer, og også fra andre som har fått ekspropriert eiendommen sin på grunn av Bybanen.

— Nå må vi prøve å rette blikket fremover, men enkelt er det ikke, sier Erik Eknes.

— Jeg vil anbefale bybaneplanleggerne å ta litt mer menneskelige hensyn når de planlegger videre, sier Anne-Sofie Hoff Eknes.