• ILLUSTRASJON: Apply

Svensk-norsk byggverk til havs

Nordmenn planlegg og svenskar byggjer det nye bustadkvarteret i Nordsjøen.