• STENGT PÅ DAGEN: Idrettshallen på Ny-Krohnborg skole brukes av idrettslag, skolen og enkeltpersoner. FOTO: KRISTINE LINDEBØ

Denne hallen tåler ikke ballspill

Takplate falt syv meter. Tusenvis av brukere blir rammet.