• (1/2)
    I REKKE FOR BOT: Dersom parkeringsvaktene hadde tatt turen til Amalie Skrams vei i dag ville nesten hele denne rekken av biler fått parkeringsbot. Bare to av bilene i rekken hadde lovlig soneparkeringskort. FOTO: Leif Gullstein

P-sonen i Sandviken utvidet

Her i Amalie Skrams vei i Sandviken står de fleste bilene parkert ulovlig i dag.