Tall fra Statens Landbruksforvalting viser at importen av brøddeig økte med 36 prosent mellom 2007 og 2011. Samtidig økte import av brød med 11 prosent, kaker med 12 prosent og «øvrig bakverk» med 21 prosent.

— Brød, kaker og bakverk står for størsteparten av veksten i importen av bearbeidede landbruksvarer, sier seksjonssjef i Statens Landbruksforvaltning, Jens Tjentland til Aftenposten.no.

Billig å importere

Lave melpriser i Europa kombinert med lave tollsatser gjør det billigere å importere brøddeig som stekes til ferdig brød i Norge, enn å produsere brødene i Norge.

— Den store importveksten henger nok sammen med svært gunstige tollsatser på disse varene. Den har stått stille i kroneverdi siden 1994, og gjør det gunstig å importere, sier Tjentland.

Importen er størst fra Sverige, Danmark, Frankrike og Belgia.

Ferdig oppskåret populært

Pågen er en av de svenske bedriftene som tilbyr brød bakt i og importert fra Sverige i norske butikker. Brødene har en holdbarhet på ti dager og er ferdig oppskåret i plastpose. På ett år har salget økt med 23 prosent.

— Vi er godt fornøyd med salget, og inntjeningen er god, sier produktsjef i Pågens, Thomas Hansen.

Han tror det at brødet er ferdig oppskåret gir bedriften en markedsfordel.

- Det bekvemme med at brødet er ferdig oppskåret synes forbrukerne er bra, i tillegg til at svinnet blir mindre fordi brødet holder seg lengre.

Baker mindre i Norge

Samtidig faller norsk produksjon av brød og bakverk. Mens baker- og industribedrifter hentet ut 240.000 tonn mel i 2006, hadde dette tallet falt til 225.000 tonn i 2010 - ned med 15.000 tonn. Også antall ansatte i bakeri- og konditorbransjen krymper.

Daglig leder i Baker- og konditorbransjens landsforening, Anders Vangen, er bekymret over utviklingen.

- Fortjenesten hos norske bakerier har gått ganske mye ned i løpet av de siste årene. Det fører til en nedbygging av norsk bakerbransje.

Bakervarene fra utlandet og lave priser på det som importeres fører til mindre etterspørsel fra norske bakere og at prisene på norske bakervarer presses nedover.

Under betydelig press

— Det er bra for forbrukeren at prisen på brød og bakst går ned. Samtidig vil jeg si det er dumt hvis vi kommer i en slik situasjon at man importerer alt, og den norske bakeren og baksten forsvinner fra markedet, sier Vangen.

Selv om prisen på brød har gått opp i Norge, ligger brødprisen i for eksempel Tyskland nå over den norske, ifølge Vangen. Dette på tross av at lønns- og produksjonskostnadene er høyere i Norge enn i Tyskland.

- Det norske brødet og bransjen er nå under betydelig press. Dette er en situasjon vi har vært bekymret over i flere år og som vi er i dialog med myndighetene om, sier Vangen.