Sterk salgsvekst for kylling gjør at det fram mot jul kan bli mangel på over 1.000 tonn kyllingkjøtt, ifølge prognoser fra markedsregulatoren Nortura.

— Salget vokser kraftig, og produksjonskapasiteten har ikke økt nok. Vi har ansvar for at kundene skal få den kyllingen de bestiller. Når vi ikke klarer å dekke markedet med norsk kylling, må vi be om tollreduksjon for å dekke etterspørselen med import, sier kommunikasjonsdirektør Tor Olav Brandtzæg i Nortura til Nationen.

Kyllingsalget er ventet å øke 6 prosent i år og ytterligere 4 prosent neste år. For å dekke etterslep og salgsvekst må dermed produksjonsveksten neste år bli på 7 prosent, eller rundt 5.000 tonn.

Konsesjonsgrensen på maksimum 120.000 kyllinger per bonde per år setter en stopper for å utnytte kapasiteten, mener Brandtzæg. Han ber derfor om økte konsesjonsgrenser, et spørsmål som myndighetene må avgjøre.

Norges Bondelag åpner også for økt konsesjonsgrense. Bondelaget er også åpent for tollkutt for å dekke markedet fram til jul. Det er også Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF), selv om begge helst hadde sett at markedet ble mettet med norskprodusert kylling.

Men Norsk Fjørfelag ønsker ikke økt konsesjonsgrense.

— Det frykter vi kan gi overproduksjon og dårlig økonomi. Vi har derimot lenge ønsket oss mer fleksible grenser, sier styreleder Jan Arne Broen.