FRAFALL. Aftenposten satte 28. mars søkelyset på et viktig tema – hvorfor hele syv av ti nystartede bedrifter ikke lever etter fem år. Nordic Entrepreneurship Monitor viser at Norge er svakest av de nordiske landene i entreprenørskap, selv om vi er best til å finansiere nye bedrifter. I Norge er det altså mange gründere, men altfor få nystartede bedrifter blir vekstbedrifter. Professor Paul Iske ved Maastricht University mener det handler om at norske gründere er «oljedopet». Det er kanskje noe i det, men det finnes også andre forklaringer og mye vi kan gjøre for å få flere vekstbedrifter. Det handler først og fremst om at flere gründere får tilgang til inkubatorer med solid kompetanse og erfaring i å utvikle bedrifter, som har tilgang til viktige nettverk, kompetansemiljøer – og ikke minst tidligfasekapital.

Levedyktig

Evalueringer og studier i Norge og utlandet viser at bedrifter som har vært i inkubator vokser hurtigere og er mer levedyktige. I snitt er det bare 20 prosent frafall blant inkubatorbedrifter i løpet av de første leveårene – mot altså 70 prosent generelt. I dag er det bare ressurser til å ta inn ca. 140 nye bedrifter i inkubatorene årlig. Mer satsing på inkubasjon vil gi flere vekstbedrifter også i Norge.

SIVA (Selskapet for industrivekst) har et landsdekkende nettverk av 50 inkubatorer som jobber med å øke andelen levedyktige nye bedrifter og bidra til vekst i etablerte bedrifter ved tilgang til profesjonell kompetanse innen forretningsutvikling, kapital og nettverk. Årets kvinnelige gründer, Silje Vallestad i Bipper, er en av dem som har fått starthjelp i inkubator, Nyskapingssparken i Bergen. Det har også iSentio – der en lege og to IKT-personer fra Bergen har utviklet metode for å identifisere bakterier i blodprøver raskere og mer presist. De selger nå til sykehus og laboratorier over hele verden og åpner i disse dager kontor i Silicon Valley! Vi kunne også nevnt Ocean Saver fra Campus Kjeller, Boost Communication fra Innovasjonssenter Gløshaugen, ProBio fra Norinnova– og en lang rekke andre suksesser som springer ut av inkubatorene.

Verdiskapning

Resultatene fra inkubatorene er svært gode: Mellom 2002–2009 var den akkumulerte verdiskapingen i de nyskapte bedriftene hele 6,5 milliarder kroner og de betalte 2,3 milliarder i skatter og avgifter i denne perioden. Det er god samfunnsøkonomi å satse på gründere slik at de får litt drahjelp til å utvikle levedyktige vekstbedrifter.

Vi som jobber i SIVA møter daglig gründere. Uansett hvor i landet de er og hvilken bransje de er i, er det påfallende mange likheter i de utfordringene de møter når de jobber med sitt livsprosjekt. Det handler om at gründerne selv ofte ikke ser potensialet i sin egen idé, de er ikke ambisiøse nok på egne vegne. De mangler rådgivere som kan pushe dem til å løfte ideene til nye høyder og utvidede markeder – og hjelpe dem å ekspandere. De mangler også tidligfasekapital slik at de har økonomiske ressurser til å foreta teknologiske tester, få ekspertvurderinger og/eller tid til å utvikle konseptet/produktet og bearbeide markedet. Denne hjelpen får de i inkubatoren.

Bruke erfaringene

La nå ikke «oljedopet» sløve oss slik at vi ikke bruker de gode erfaringene fra inkubatorene til å utvikle fremtidens bedrifter og arbeidsplasser. Vi trenger å forsterke inkubatorene økonomisk slik at de kan bidra til å utvikle flere levedyktige bedrifter. Og de trenger tilgang til tidligfasekapital slik at de kan hjelpe gründerne ut av «dødens dal» og ut til de internasjonale markedene.