• UTSLIPP: Her på oljeplattformen Oseberg ble det ved et uhell sluppet ut 1700 liter miljøfarlig brannslukningsmiddel 8. april. Det er ikke første gang. FOTO: ØYVIND HAGEN, STATOIL

Miljøfarlig tabbe av Statoil

Operatøren på Oseberg-feltet trykket på feil knapp. Dermed forsvant en betydelig mengde miljøfarlige kjemikalier ut i sjøen.