Det viser en undersøkelse som er gjennomført av TNS Gallup på oppdrag fra Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO).

Administrerende direktør Arne Hyttnes i FNO sier folk flest har sterk tro på norsk økonomi, noe som også gir privatøkonomisk trygghet.

Les også:

Forventningsbarometeret som er utarbeidet på basis av undersøkelsen viser at norske husholdninger føler seg trygge på egen økonomi, til tross for at de regner med økte lånerenter i tiden som kommer. Barometeret som utarbeides hvert kvartal, bygger på en landsrepresentativ undersøkelse. Undersøkelsen har pågått siden 1992.

De yngste

I den siste målingen er tilliten til landets økonomi på full fart oppover mens troen på egen økonomi holder seg stabilt høyt.

I den siste målingen har de yngste blitt mer optimistiske til den økonomiske utviklingen og aldersgruppen 15 til 29 år har nå størst tillit til landets økonomi.

– Det er egentlig litt overraskende ettersom prisene på boliger er høye og de nye retningslinjene fra Finanstilsynet har gjort det vanskeligere å få fullfinansiert kjøp av ny bolig, sier Hyttnes.

– Mange unge mennesker følger nok med på utviklingen internasjonalt og sammenlignet med den enormt høye ungdomsarbeidsledigheten i Europa har ungdom i Norge gode framtidsutsikter, sier Hyttnes.

Renteøkning

Onsdag skal Norges Bank holde rentemøte og samtidig legge fram sin nye rentebane som er en oppdatert prognose for styringsrentene de nærmeste årene.

– De fleste eksperter tror renten skal øke betydelig i tiden fremover, blant dem Statistisk sentralbyrå, sier Hyttnes.

Han mener utsiktene til en høyere styringsrente og økte pengemarkedsrenter tilsier høyere lånerente i bankene.

– På den annen sider er konkurransen om boliglånskundene knallhard. Det vitner den fallende rentemarginen i fjerde kvartal 2010 om, sier Hyttnes.

Japan skaper usikkerhet

Hyttnes sier det er for tidlig å ha noen sikker oppfatning om hvilken virkning jordskjelvkatastrofen vil få for verdensøkonomien. Han sier man ikke kan utelukke at omfanget av ødeleggelsene er så stort at det kan ramme den globale veksten.

På spørsmål om hvilken betydning det kan få for onsdagens rentemøte, sier Hyttnes: Dersom styret i Norges Bank er i tvil, tilsier usikkerheten som nå er skapt at man ikke foretar seg noe som helst med renta i denne omgang. Men uansett er det bare et tidsspørsmål før nivået må heves, mener han.