Les også:

Finanskrisen har åpnet øynene til mange amerikanere, og det har ført til økt refleksjon rundt jobbsituasjon og fritid, skriver management-issues.com.

Undersøkelsen ledet av professor Wayne Hochwarter fra Florida State University, viser at mange i dag ser annerledes på jobben sin enn før krisen, og at deres engasjement i egen familie har blitt større.

Må produsere mer

Mer enn 1000 fulltidsansatte på forskjellige karrierenivå deltok i undersøkelsen, og de fleste svarene viste at kravene fra arbeidsgiver er blitt større og flere siden krisen.

Arbeidstagerne forteller at de blir bedt om å produsere mer på kortere tid, og med mindre støtte.

Savner takknemlighet

4 av 10 svarer også at det meste av det som skjer på arbeidsplassen er utenfor deres kontroll, uansett hvor mye anstrengelse og energi de legger ned i arbeidet.

De er også enige om at de ikke blir tilstrekkelig belønnet for sin eksta innsats av sin arbeidgiver.

Følelsen av å løpe raskere og gjøre mer uten å få et eneste takk i gjengjeld, innebærer at lojaliteteten til arbeidsgiver er dalende, og at mange ansatte har endret sitt syn på hva som er viktig.

Har du spørsmål om jobb, karriere og rekruttering? Spør Aftenpostens jobbeksperter her.

Familie betyr mer

Halvparten av de spurte svarer at krisen har fått dem til å sette mer pris på egen familie, og like mange sier at nedgangstidene har fått dem til å innse at mennesker er viktigere for dem enn ting.

Nesten halvparten svarer også at arbeidet ikke betyr så mye for dem som det gjorde tidligere.

1 av 4 følte at krisen har ført til at arbeidet tar mye mer tid enn før, noe som går på bekostning av tid med familien og fritid.

Kan redusere stress

Stuart Tapley, en av forskerne, sier at krisen får mennesker til å stte pris på andre ting i livet, og at dette kan være første steg på veien til en mindre stresset hverdag.

Hvor mye joben betyr og hvor mye man jobber, er dessuten avhengig av alder.