2,9 prosent arbeidsledige

Tallet på registrerte arbeidsledige i Hordaland gikk ned 0,1 prosentpoeng fra januar til februar måned. Arbeidsledigheten utgjør nå 2,9 prosent.