Fra 1. desember kan kunder i Lånekassen igjen binde renten. De nye fastrentesatsene er 2,673 for tre år, 2,967 for fem år og 3,455 for ti år. Til sammenligning er den flytende renten 3,065 prosent.

— Dette rentenivået er historisk lavt. Det er lite man kan gjøre feil ved å binde renten på dette lave nivået, sier DNBs kommunikasjonsrådgiver Vidar Korsberg Dalsbø, som selv bandt renten i oktober.

- Gode betingelser

Han støttes av Nordeas forbrukerøkonom Christine Warloe.

— Studielånet har mange gode egenskaper og er derfor det siste lånet man bør kvitte seg med. Det gjør det ekstra aktuelt med fast rente. Vi er nå inne i en veldig uoversiktlig tid, og å binde renten gir stabilitet fremover, sier hun.

- Kan man tjene på lav fast rente?

— Selv med lav fast rente, må man ikke forvente å tjene på det. Den lave renten indikerer hva markedet forventer at renten skal ligge på de neste årene, og Lånekassen har naturligvis lagt til sine marginer. Samtidig må man huske på at mange har opplevd en rente på 8 prosent, for få år siden. I lys av at renten har vært mye høyere i relativt nær fortid, er det veldig gunstig å kunne binde på under 3 prosent, sier hun.

Det er mulig å bryte en fastrente-avtale, men det vil innebære en over- eller underkurs i forhold til nivået du bandt renten på.

Staten har stor tillit i markedet

I oktober valgte i overkant av 100.000 å binde renten på studielånet sitt. Det er langt flere enn noen gang tidligere.

- Men hvorfor er renten i Lånekassen så mye lavere enn det banker tilbyr på boliglån?

— Lånekassens kunder nyter godt av den norske stats høye kredittverdighet på det internasjonale markedet. Fordi staten kan låne penger billig, kan de også låne ut billig, sier Solbjørg Sørensen,fungerende informasjonsdirektør i Lånekassen, til Aftenposten.

Sjefsøkonom i Sparebank1, Elisabeth Holvik, utdyper dette.

— Den norske stat har en AAA-rating. Dermed har de veldig lave innlånskostnader. Private banker vil aldri kunne låne så rimelig som den norske stat, fordi private bankers innlån er mer usikre. Derfor kan en vente at renten vil stige enda mer i dette markedet, sier hun.

Fristen for å binde renten i Lånekassen er 12. desember. Du søker om dette på Lånekassens nettsider ved å logge inn med min ID.

Lånekassen åpner for å binde renten 12 dager annenhver måned.