• OPP OG NED: Fjord1 har fått fleire passasjerer, men tener mindre pengar. FOTO: TERJE ULVEDAL (ARKIV)

Svakare for Fjord1

Halvårsrekneskapen for Fjord1-konsernet viser eit resultat på 32 millionar kroner før skatt. Dette er 19,5 millionar dårlegare enn i fjor.