— Jeg er glad for å være her, dette er en av landets viktigste politiske talestoler, sa Jens Stoltenberg onsdag.Han var på Pers Hotell i Hallingdal, der LO Stat i slutten av november hvert år arrangerer sin kartellkonferanse. LO forventer at aktuelle statsråder tar den lange turen. Dessuten inviteres arbeidsgiverne og lederne av konkurrerende fagorganisasjoner.

Den som vil vite hvordan den norske modellen fungerer, med sitt lovpriste trepartsamarbeid, finner den beste illustrasjonen i trekanten mellom møtesalen på Pers, badelandet Tropicana og baren Gjestehusé.

Samarbeidet er ikke alltid et vakkert syn for de som helst ser at fagforeningspamper, arbeidsgiverdirektører og politikere skal være dannede mennesker, som sitter på hver sin side av bordet og fører en dempet samtale for å komme til enighet.

Snarere tvert i mot.

Men det fungerer. Gol og andre uformelle møteplasser er olje i det store maskineriet som regulerer arbeidslivet.

Vinnersaker

LO-leder Roar Flåthen brukte harde ord om høyrekreftene som han mener at vil rasere arbeidsmiljøet. Statsministeren sa det han har sagt mange ganger i det siste, at den europeiske finanskrisen kan bli en stor trussel mot norske arbeidsplasser.

Han manet til et moderat lønnsoppgjør neste år.

Salen var full av tillitsvalgte som skal forhandle på vegne av medlemmene. Men ingen protesterte mot moderasjonen. Slik ansvarlighet er også en del av den norske modellen.

LO-leder Roar Flåthen minnet om at det bare er knappe to år til stortingsvalget. Direkte til statsministeren sa han: "De rødgrønne er ikke sikre på å vinne, og dere klarer det i alle fall ikke uten vår hjelp."

Med andre ord, statsministeren må sørge for å ha LO på laget. Han kan regne med en ønskeliste fra LO-kongressen i mai 2013, og LO vil se gavene før medlemmene går til valgurnene.

Kanskje har deltagerne på Gol rett, når de snakker om at arbeidslivsspørsmål blir viktige før valget i 2013. Opposisjonspartienes alternative budsjetter tyder på at vi kan få både sykelønn, tidligpensjon og arbeidsmiljøloven på dagsorden. Uføretrygd og andre spørsmål om sosial sikkerhet kan også bli hete temaer.

Det vil ikke være LO imot. Da kan Flåthen mobilisere medlemmene sine. Det har LO vist før.

Arbeidstid

Men alt er ikke bare idyll i det fagligpolitiske samarbeidet. I alle fall om man utvider perspektivet og ikke bare lar LO representere arbeidstagerne.

På Gol i år var ikke konflikten mellom de som kjøper og selger arbeidskraft. Derimot mellom forbundene som organiserer ansatte ved sykehusene.

Arbeidsgiverforeningen Spekter, som representerer sykehusene, og LOs Fagforbundet har inngått en avtale om nye arbeidstidsordninger. Målet er å rydde opp i det ufrivillige deltidsarbeidet, som særlig rammer kvinner i omsorgsyrkene.

I helsesektoren er det avtalt at man maksimalt skal jobbe hver tredje helg. For å få turnusplanen til å gå opp, ansetter man mange i små stillingsbrøker.

Nå er Fagforbundet og Spekter enige om at ansatte bør jobbe litt flere helger og at hjelpepleiere som i dag ikke jobber helger, bør ta litt av belastningen.

Sykepleierne i Unio og omsorgsarbeiderne i YS raser over LO-medlemmenes avtale.

Dels mener de at avtalen virker veldig vag, og dels anklager de Fagforbundet for å legge opp til at arbeidsgiverne kan drive med splitt og hersk. At statsministeren gir full støtte til LO-folkene provoserer dem kraftig.

De frykter at regjeringen nå har bestemt seg. Skal politikerne bidra til en løsning for andre grupper, må alt tilpasses LOs avtale. Dessuten er dagsorden for denne delen av lønnsoppgjøret satt, uten at de andre er hørt.

Både Unio og YS var invitert til Gol, men som gjester og ikke talere. I stedet hadde man "debatt" mellom Fagforbundet og Spekter, det minnet mest om en konkurranse i gjensidig beundring.

Avtalens motstandere måtte begrense seg til å drive buskagitasjon, ikke minst overfor pressen. I hviskende samtaler fikk vi høre at Fagforbundet frykter at hjelpepleierne er på vei ut av sykehusene, derfor er avtalen del av profesjonskampen med sykepleierne.

Man lo også av at det er Fagforbundet, under Jan Davidsens ledelse, som plutselig går i front for mer fleksible ordninger. Han er ikke kjent for slikt.

Rett venstre

Men fra talerstolen var det mest godord om akkurat denne fleksibiliteten. Der ble sinnet heller rettet mot opposisjonen. Roar Flåthen har fått en ny fiende. Plutselig var det partiet Venstre som fikk gjennomgå. Får minipartiet makt vil sosiale sikkerhetsnett og trygt arbeidsmiljø gå fløyten. Dessuten vil de redusere skattefradraget for fagforeningskontingent.

Ingen må tro at Venstre vil virke modererende i en borgerlig blokk, advarte LO-lederen.

Han har allerede begynt samtalene med Arbeiderpartiets ledelse, for å forberede valget. Og da er møter som det på Gol viktige.

Eller som Stoltenberg sa fra talestolen: "Vi takker LO Stat for at de bruker kontingentpengene våre på dette. Jeg betaler kontingent og trekker den fra på skatten."