• STOR PÅGANG: Dette opplevde mange brukere i fjor og året før. 2. april er dagen alle lønnsmottakere og pensjonister kan sjekke skatteoppgjøret på Altinn. Det er knyttet stor spenning til om det blir kluss, eller ikke. FOTO: SCANPIX

Sjekk dette i ligningen

Bor du i tomannsbolig og leier ut deler av boligen? Da kan du måtte betale mer i skatt. Sjekk hva som er nytt i skatteoppgjøret.