• SEMJE: NSB kjøper 50 prosent av aksjane i Flåm Utvikling, som står for billettsal og marknadsføring av den berømte toglinja frå Myrdal til Flåm. FOTO: Helge Sunde (arkiv)

NSB kjøper seg inn att i Flåmsbana

NSB betaler ti millionar kroner for igjen å få del i inntektene frå Flåmsbana.