Forslaget om å trekke Statoil ut av prosjektet fikk bare støtte av 0,46 prosent av stemmegiverne, ifølge Truls Gulowsen, leder i Greenpeace. Blant annet stemte staten som største eier med 67 prosent av aksjene, imot.

— Regjeringen bekrefter at de tross store ord om å holde global oppvarming under 2 grader, i praksis er en klimasinke av internasjonale proporsjoner. Vi er likevel fornøyd med at et økende antall vektige aksjonærer vil at Statoil skal trekke seg ut av tjæresand i Canada, sier WWFs fagsjef Arild Skedsmo og Greenpeace-leder Truls Gulowsen.

Styret i Statoil sa før generalforsamlingen at de stilte seg bak ledelsens linje med videre satsing på oljesand.

Samtidig som ransaking

Den årlige generalforsamlingen til Statoil fant sted på Forus tirsdag ettermiddag, samtidig som Statoils lokaler ble undersøkt av inspektører fra ESA. Til stede i år var representanter for indianerstammen Beaver Lake Cree. De har saksøkt canadiske myndigheter for å ha latt 20 oljeselskaper, blant dem Statoil, starte oljesandprosjektene i Alberta, uten indianerstammens samtykke. Ifølge Stavanger Aftenblad har indianerstammene siden 1876 hatt lovfestet rett til å drive jakt, fiske og hogst i områdene.

— Måten Statoil borer på forurenser grunnvannet vårt, og det går ut over oss, planter og dyr i området, sier indianernes representant Tina Lameman til NRK.

Etter fem års kamp får indianerne saken mot myndighetene prøvd for retten, senest i 2015. Vinner de, kan det bety at flere indianerstammer følger samme spor, og at Statoil og andre oljeselskaper må trekke seg ut av driften i Canada.

Støtte

Miljøvernorganisasjonene Greenpeace, Bellona og WWF har i år som flere år tidligere krevd at Statoil dropper utvinning av oljesand. De mener at i tillegg til at det kan ødelegge livsgrunnlaget for urbefolkningen, er oljesandutvinning svært energikrevende og fører til høye CO2-utslipp.

Forslaget har høstet støtte fra blant annet investorene Storebrand og svenske Folksam. Ny støttespiller har dessuten vært aksjonæren Boston Common Asset Management, som mener Statoils kapital kan brukes mer fruktbart andre steder enn i den omdiskuterte aktiviteten i Canada, ifølge Dagens Næringsliv.

Overbevist styre

Statoil-styret, der blant andre tidligere Høyre-politiker Børge Brende og tidligere Arbeiderparti-politiker Bjørn Tore Godal sitter, gikk imot forslaget om oljesandstans. Styret sto fast ved sin oppfatning om at utvinning er nødvendig fordi verdens økende folketall og økt levestandard i utviklingslandene driver fram økende energietterspørsel:

— Styret er overbevist om at Statoil har de nødvendige ambisjonene for miljø og drift, og investerer betydelige midler i omfattende forskning og utvikling på tungolje for å kunne bygge ut ressursene på en bærekraftig måte, heter det i teksten.

Seniorrådgiver i Bellona, Svend Søyland, stiller seg hoderystende til uttalelsen:

— Denne teksten ser ut som den er forfattet av Statoils kommunikasjonsavdeling. Jeg lurer veldig på om alle styrets medlemmer er komfortable med disse utsagnene. Vi savner en selvstendig vurdering fra styret, sier han.

- Bare påskudd

Statoil-styret viser til selskapets forbedrede resultater siden de startet produksjon i Canada, på demonstrasjonsprosjektet Leismer i januar 2011.

— I fjor økte vi produksjonen med over 60 prosent og reduserte CO2-utslippene per fat med 24 prosent. Selskapet oppnådde den beste ytelsen i bransjen under oppstart, heter det i uttalelsen.

Det nevnes også at Statoil har fått anerkjennelse og priser for hvordan de har opptrådt i prosessen.