–  Vår erfaring er at de fleste finner seg en plass å bo uansett, sier Kunnskapsdepartementet.

Aldri før har så mange søkt om studentbolig i Oslo så tidlig. Studenter fra utlandet blir gjennom reglementet prioritert blant de nye søkerne, og for andre hjelper det dermed ikke stort å ha vært tidlig ute. Trond Bakke, boligdirektør i SiO, opplyser om at det blir rundt 300–500 ledige studentboliger til høsten. Forventet venteliste etter tildelingen er mellom 3000 og 4000 studenter.

–  Antall internasjonale studenter øker kraftig, ikke overraskende med tanke på institusjonenes økende satsing på internasjonalisering. Vi har fått sterke signaler om at det vil bli svært få ledige plasser for norske studenter høstsemesteret 2012, sier Velferdstingets leder Birgit Røkkum Skarstein.

Det ventes rundt 2500 internasjonale studenter, og alle har førsterett på plass i de rundt 3500 ledige boligene.

Deretter blir førsteårsstudenter prioritert. De som allerede har studert et år eller mer vil sannsynligvis ikke få bolig.

–  Å skulle huse de internasjonale studentene som trenger det, og samtidig kunne tilby boliger som et utdanningspolitisk virkemiddel for norske studenter, er en formidabel utfordring. Problemet er at vi har for få boliger, og det viktigste er at de blir tildelt dem som trenger det aller mest, mener Skarstein.

–  Massiv satsing

Oslo trenger 4000 nye boliger for å nå en dekningsgrad på 20 prosent, som er Norsk Studentorganisasjons mål. I år har Kunnskapsdepartementet bevilget penger til 164 nye boliger.

–  Hvor mange boliger som tildeles Oslo varierer, og i år er det tilfeldig at det er litt lavt. Målet om 20 prosent dekning er ikke vår uttalelse. Regjeringen har hatt en massiv satsing på studentboliger, med Oslo som suverent største mottager. Samtidig er vi inne i en utdanningsbølge. Det gjør det vanskeligere å holde tritt med boligetterspørselen. Vår erfaring er at de fleste finner en plass å bo til en rimelig penge, sier statssekretær Kyrre Lekve.

Et knapphetsgode

En del av problemet er at stadig flere blir boende lengre i sine studentboliger, så det blir færre ledige for hvert år. De som allerede bor i studentbolig, får mulighet til å fornye kontrakten sin fra år til år.

–  Gjennomsnittlig botid i studentboligene er nå 18 måneder, og vi ser at denne er stigende. Muligens fordi studentene ser at de har fått tilgang på et knapphetsgode, forteller Røkkum Skarstein i Velferdstinget. Kim Kantardjiev, leder av Norsk Studentorganisasjon (NSO), legger noe av ansvaret over på utdanningsinstitusjonene.

–  Vår politikk er at boliggarantien må ses i sammenheng med utdanningsinstitusjonenes satsing på internasjonalisering, og er derfor den enkelte institusjons ansvar å sikre. Universitetet i Oslo er nå inne i «Internasjonaliseringsåret 2012», med økende satsing på både forskere og studenter fra utlandet. Prorektor Inga Bostad sier seg enig med NSO.

–  Jeg deler studentenes oppfatning. Vi gjør en del arbeid for å få bosatt studentene våre, men må og vil fremover gjøre enda mer. Blant annet vil vi legge mer politisk press for å bygge flere boliger.