Etter to rettsrunder har en boligkjøper i Oslo fått prisavslag på nær 1,1 millioner kroner på grunn av omfattende skader og feil i leiligheten hun kjøpte.

Til tross for at prisavslaget utgjør en betydelig del av kjøpesummen, anses ikke kjøperen å ha vunnet helt frem i retten, da kravet var på nær 1,7 millioner kroner.

Videre har boligkjøperen ikke fått tilkjent saksomkostninger i tingretten og lagmannsretten.

— Vi anser dette kun som en delvis seier. På en måte har hun vunnet saken og fått et stort prisavslag. Men jeg setter et stort spørsmålstegn ved at dommerne ikke tilkjenner henne saksomkostninger og utgifter til takstmenn som var nødvendig for å dokumentere feilene, i tillegg til erstatning for utlegg for å bo et annet sted mens leiligheten var ubeboelig, sier boligkjøperens advokat, Christina Moestue.

Har du tips om lignende saker? Send oss en e-post!

Ingen utbedringer

Boligkjøperen ønsker ikke å kommentere saken, men kan opplyse til Aftenposten.no at hun har brukt over 700.000 kroner på saksomkostninger og sakkyndige i løpet av de fem og et halvt årene saken har pågått.

I påvente av rettsbehandlingene har hun ikke fått gjort utbedringer i leiligheten på de årene som er gått.

«Bærer preg av et etterslep av vedlikehold»

Boligkjøperen betalte helt tilbake i 2006 3,72 millioner kroner for en leilighet med boligareal på 118 kvadratmeter i et boligsameie i Oslo.

Huset er en stor trebygning fra sent 1800-tall, som er seksjonert opp i leiligheter.

I taksten het det at eiendommen «bærer preg av et etterslep av vedlikehold», og at det «konkluderes med at det er behov for noe oppgraderinger, men at eiendommen til tross for dette gir et normalt godt helhetsinntrykk».

Selgeren krysset også av for «ja» på spørsmål om hun kjente til feil knyttet til våtrom, opplyste om at det var sprekk i fliser, at hun kjente til fukt eller innslag av vann i eiendommen, setningsskader, sopp, råteskader og angrep fra skadedyr.

Oppdaget mugg

Etter at kjøperen overtok leiligheten i 2007, og ønsket å sette inn en dør i stuen, oppdaget hun mugg på murveggen da hun fjernet kledningen fra veggen.

Dette ble bare starten på skadene som skulle dukke opp.

Det er blant annet avdekket et langt større fuktproblem enn partene regnet med, skader etter rotter, branntekniske forhold, forhold ved det elektriske anlegget, en feilkonstruert badevegg, manglende ferdigattest for leiligheten for å nevne noe.

Ulike beregninger

Selgerens eierskifteselskap Protector erkjente ansvar for mangel i form av fukt— og muggskader, men uenighetene har gått på kostnadene knyttet til dette.

— I utgangspunktet var partene enige om at det forelå en mangel ved leiligheten, men det vi har vært uenige om er om det har vært nødvendig å pigge opp hele gulvet på grunn av skadene, og vi har ulike beregninger for hvor mye det vil koste med utbedringer, sier fagsjef Marianne Kvanvik i Protector.

I Oslo tingrett ble Protector sommeren 2010 dømt til å betale boligkjøperen drøye 1,1 millioner kroner i prisavslag for skadene.De betalte drøyt 640.000 kroner, og anket dommen til Bortarting lagmannsrett, da de mente at erstatningen var for høy.

— Vi anket fordi vi mente det ikke var grunn til så store utgifter til utbedring, sier Kvanvik.

Utenfor selgerens kontroll

Nylig falt dommen i lagmannsretten, der boligkjøperen kom noe dårligere ut enn i tingretten, med et prisavslag på snaue 1,1 millioner kroner.

De mente de omfattende feilene og manglene tilknyttet fukt og skadedyr var utenfor selgerens kontroll.

Men at skadene gjør at leiligheten er i vesentlig dårligere stand enn boligkjøperen hadde grunn til å regne med.

Hun fikk ikke tilkjent saksomkostninger eller erstatning for utlegg til sakkyndige og midlertidig bosted.

— En boligkjøper som mener det foreligger en mangel plikter å dokumentere mangelen. Det er da ofte nødvendig å innhente vurdering fra en sakkyndig. Får kjøperen medhold i at det foreligger en mangel, er det normalt motparten som må dekke utgiften til sakkyndig. Jeg stiller spørsmålstegn ved rettens avgjørelse når det gjelder dette, sier advokat Moestue.

Selv om boligkjøperen håpet å få medhold i sitt erstatningskravi lagmannsretten, anser hun nå saken som avsluttet og ønsker ikke å anke dommen videre.

Følg Aftenposten Bolig på Facebook