Den disponible inntekten i norske familier økte med 2,6 prosent fra fjorårets fjerdekvartal til årets førstekvartal, ifølge sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå.

«Disponibel inntekt» er de pengene du sitter igjen med av lønnen etter at skatter og eventuelle formuesutgifter er betalt.

— Husholdningenes viktigste inntektskilde, lønnsinntektene, økte med 2,6 prosent i 1. kvartal 2012, og var den klart største bidragsyteren til veksten i disponibel inntekt. Det var også en sterk oppgang i utbetalinger av pensjoner, skriver Statistisk sentralbyrå.

Tirsdag la byrået frem tall for norsk bruttonasjonalprodukt som var så overraskende sterke at de flyttet kronekursen mot både dollar, euro og svenskekronen markert.

Veksten i den disponible inntekten de siste årene, med 2009-nivået som 100.
Kilde: SSB

Men mindre inntekter fra sparepengene legger en demper på inntektsveksten.Tallene viser også at vi valgte å spare mer av pengene vi tjener. Nordmenn brukte i gjennomsnitt 1,8 prosent mer på konsum på nyåret, sammenlignet med slutten av fjoråret. At konsumet ikke økte like mye som inntektene, viser at vi sparte mer av pengene.

Hva velger du å bruke de ekstra pengene på? Ferie, god mat, Vinmonopolet eller sparer du mer? Del gjerne i kommentarfeltet under.