Plattformen blir den største av sitt slag i verden. Røkkes Aker Solutions og Technip konkurrerer om kontrakten. Gass— og kondensatfeltet Aasta Hansteen ligger på hele 1300 meters havdyp, med tøffe værforhold 300 kilometer utenfor Helgeland.

Utbyggingen er på tre ganger større dyp enn noe annet felt på norsk sokkel med plattformløsning, og blir den første dypvannsutbyggingen i Norskehavet.

For denne pionérutbyggingen har operatøren Statoil valgt en såkalt SPAR-plattform, det vil si en flytende plattform med et sylinderformet understell. Det er første gang denne plattformtypen blir valgt for et felt på norsk sokkel.

De fleste eksisterende SPARplattformer befinner seg i Mexicogulfen. Understellet blir på hele 193 meter, hvorav 170 meter stikker under havoverflaten. Plattformen skal forankres med polyesterliner, som på grunn av lav egenvekt vil gå rettere fra forankringspunkt til plattform enn kjetting, og dermed gi mindre bevegelse av den flytende plattformen.

Stigerørene, som bringer gassen fra brønnen opp på plattformen, vil bli laget av stål og bygget i bue mellom havbunnen og plattformen for å tåle de bevegelsene linene ikke kan forhindre.

– Dette er trolig den eneste stigerørsteknologien som kan møte de store utfordringene på Aasta Hansteen-feltet, sier direktøren for teknologi og tidligfase i Aker Solutions, Henning Østvig.

Siden det ikke er annen infrastruktur i dette området av Norskehavet, vil understellet bygges med lagertanker for kondensat, for senere skipstransport. Gassen vil bli transportert via en ny rørledning til Nyhamna.

Aker Solutions og franske Technip er plukket ut av Statoil til å levere konkurrerende løsninger for en SPAR-plattform på Hansteen-feltet. Endelig vinner skal utpekes senere i år. Dersom Aker Solutions får tilslag på å levere totalpakken, vil de trolig velge et verft i Korea for bygging av størstedelen av skroget, mens ferdigstillelse vil skje ved Kværner Stord, sier Østvig.