• HAR VALGT: Anlegget må ikke representere noen fare for mennesker og dyr, sier Kurt Georgsen, direktør i Statoils fornybar enhet.

Leverandører valgt til Mongstad-rensing

Gassnova og Statoil har valgt seks leverandører av CO2-fangstteknologi som skal gjøre det mulig å lage et fullskala renseanlegg for CO2 ved gasskraftverket på Mongstad i Nordhordland.