• BYBANE + HØY PRIS ER SANT: Utvidelsen av Bybanen til Lagunen og deretter Flesland har nok for mange gjort bydelen i sør mer interessant. FOTO: ØRJAN DEISZ

Størst prisvekst langs Bybanen

Ingen steder vokser boligprisene raskere enn sør for Bergen sentrum.