Eventyret om verdens rikeste land

Det var en gang et lite og forholdsvis fattig land i utkanten av Europa.