• MOTTREKK: Ole Robert Reitan lanserer etter alt å dømme et mottrekk i kampen om dagligvarekundene ved å innlede et samarbeid med konkurrenten COOP. FOTO: GLEN MUSK, ADRESSEAVISEN

Rema + Coop kan gi lavere priser

Rema 1000 og Coop går sammen om innkjøp dersom konkurrenten får lov til det samme. - Kan gi lavere priser, sier professor.