Med advokatutgifter har hun lagt ut over 600.000 kroner for å få reparert 21 kvadratmeter terrassegulv ute og 22 kvadratmeter flislagt gulv inne i sin leilighet på Kalfaret. Nå advarer hun andre mot å la seg presse av byggefirmaer.

Hun har bodd i leiligheten siden den var ny i 1996. I januar 2008 ble det oppdaget vannlekkasje. Gulvet på terrassen og i rommet innenfor måtte brytes opp og legges på nytt.

Det ble begynnelsen på et årelangt mareritt. Jeg har følt meg herjet med i tre og et halvt år av firmaet som utførte reparasjonen

—  Det ble begynnelsen på et årelangt mareritt. Jeg har følt meg herjet med i tre og et halvt år av firmaet som utførte reparasjonen, sier Inger Marie von der Lippe til bt.no.

- Gjorde god jobb

Etter at vannlekkasjen ble oppdaget, anslo en takstmann skadeomfanget til rundt 200.000 kroner. Men siden skaden trolig skyldtes en konstruksjonsfeil, ble den ikke dekket av forsikringen.

Von der Lippe engasjerte en byggmester og en murer. Fordi de ikke hadde nødvendig utstyr til å ferdigstille arbeidet, ble ISS Facility Services AS engasjert. Byggmesteren og mureren fikk 134.000 kroner for arbeidet de alt hadde gjort.

Håndverkere fra ISS påbegynte restarbeidet 18. juni 2008.

- Jeg har ingen ting å utsette på håndverkerne. Problemet er måten ledelsen i firmaet behandlet meg på. Jeg har følt meg som David mot Goliat helt til jeg vant saken i tingretten i januar, sier hun til bt.no.

Tilleggsarbeid?

Da ISS kom inn i bildet, ble det gitt et «prisestimat» på 280.000 kroner inkludert moms. Krangelen i ettertid har gått på om avtalen innebar at alt gjenstående arbeid skulle utføres i samsvar med prisestimatet, eller om arbeidet skulle utføres som regningsarbeid ut fra medgåtte arbeidstimer og materialbruk, dessuten om det var inngått avtale om tilleggsarbeid.

Von der Lippe betalte de 280.000 i tre rater etter hvert som arbeidet skred frem.

Da hun tre måneder senere fikk en ny faktura for tilleggsarbeider, ba hun firmaet om en redegjørelse. De neste åtte månedene mottok hun så fem fakturaer fra firmaet, pålydende beløp som varierte mellom 87.000 og 136.000 kroner, med ulike begrunnelser. Da ba hun advokat Arne Gjeraker om hjelp.ISS sendte kravet til inkasso.

- Et krav som er omtvistet etter loven, kan ikke sendes til inkasso, sier von der Lippe.

Etter en kort runde innom Bergen forliksråd, tok ISS i april i fjor ut stevning ved Bergen ting­rett. I mellomtiden hadde von der Lippe etter råd fra advokaten betalt ISS et tillegg på ti prosent, altså 28.000 kroner.

Ifølge håndverktjenesteloven skal prisen aldri overstige det oppgitte beløp med mer enn 15 prosent hvis det er gitt prisoverslag.

- Jeg trakk fra fem prosent for «tort og svie», og mente det fikk holde, sier von der Lippe.

I stevningen krevde ISS å få restbeløpet, som sammen med renter ble beregnet til 77.500 kroner.

Har du tips om boligmarkedet? Send oss en e-post!

Får bare 20 prosent

Retten avviste dokumentet ISS la frem som skulle bevise at det var avtalt tilleggsarbeid.

Selv om hun vant saken fullstendig, får hun bare dekket en liten del av sine sakskostnader. Til sammen har hun hatt ca. 170.000 kroner i utgifter til advokat. Fordi saken ble behandlet etter reglene om småkrav, ble ISS bare dømt til å betale 20 prosent av kravets størrelse i sakskostnader, det vil si 19.367 kroner (se fakta).

von der Lippe får dekket 100.000 kroner siden hun hadde rettshjelpsdekning i sin husforsikring. Hun sitter likevel igjen med 50.000 kroner i advokat­utgifter.

Etter dommen, betyr det at hun netto sitter igjen med ca. en halv million kroner i utgifter.

- Men hadde utmattingsteknikken virket og jeg latt meg skremme til å betale kravet fra ISS, kunne reparasjonen i verste fall ha kostet meg 700.000 kroner, sier von der Lippe.

Hun følte seg sikker på å ha en god sak. Men hun var så provosert av behandlingen hun var møtt med, at hun uansett utfall ikke ville gi seg.

- Byggefirmaet trodde nok lenge dette var et forsikringsoppgjør, og at jeg bare kunne sende regningen videre. Men jeg har drevet mye med bygging, så her prøvde de seg på feil dame. Jeg håper dommen i min sak kan bidra til at andre i tilsvarende situasjon ikke lar seg presse til å betale urimelige krav fra byggefirmaer, sier Inger Marie von der Lippe.

Advokat Tor Helge Gjesdahl, som representerer ISS Facility Services, er ikke enig i von der Lippes fremstilling om at hun ble herjet med av ledelsen.

- Uenig i dommen

- Mitt inntrykk er at hun har kommet til orde hele tiden. Når to parter er uenige, er det helt normalt at saker bringes for forliksrådet, og senere for retten.

Han er også uenig i dommen.

- Partene hadde forskjellige oppfatninger om hva som var avtalt. Ut fra dokumentene ISS la frem, er jeg uenig i dommerens vurdering, sier advokat Tor Helge Gjesdahl.

- Kan du utdype det?

- Nei.

Krav under 125.000 kroner, behandles ved en såkalt småkravsprosess. ISS vil derfor ikke ha adgang til å føre saken for lagmannsretten.